საქართველო, ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნვიერსიტეტი
სლოვაკეთი, პრეშოვი, პრეშოვის უნივერსიტეტი
იტალია, ბოლონია, ბოლონიის უნივერსიტეტი
იაპონია, კიოტო, კიოტო-სანგიოს უნივერსიტეტი
აშშ, ვერმონტი, მიდლბერის კოლეჯი

IX საერთაშორისო ფორუმი რეალურ და ვირტუალურ რეჟიმში
30 ივნისი - 5 ივლისი, 2017 წელი

გეო-კულტურული სივრცე: სმარტ-ტექნოლოგიები განათლებასა და სოციუმში


ბოლო რვა წლის მანძილზე ჩატარებული კონფერენციები:

 1. ჰუმანიტარული ასპექტები გეოკულტურულ სივრცეში, 2016 წ. 1-6 ოქტომბერი, სტამბული, თურქეთი
  http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuarts/issue/view/5000018129
 2. საერთაშორისო ვირტუალური ფორუმი „სოციოკულტურული და ფილოლოგიური ასპექტები საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კონტექსტში“, კიოტოს უნივერსიტეტი, იაპონია, 25-29 სექტემბერი 2014
  http://www.kyoto-su.ac.jp/english/school/location.html
 3. საერთაშორისო ვირტუალური კონგრესი რუსისტიკასა და კულტურაში „პლანეტა „რუსული ენა“ ლინგვო-კომუნიკაციურ სივრცეში“, სომხეთი, იტალია, აშშ, სამხრეთ კორეა, ლინგვისტური ცენტრი CLA, ფორლი, იტალია, 2012
  http://mesi.cliro.unibo.it
 4. საერთაშორისო საგანმანათლებლო სამიტი „კულტურათა გადაკვეთა“. რუსული ენის კათედრის ხელმძღვანელთა შემოქმედებითი და სადისკუსიო სემინარი ვებინარზე, 14 ოქტომბერი 2011.
  www.mesi.am, www.mesi.ru, www.Rurik.se, www.russian.mir , www.russian.de
 5. საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები ვირტუალურ ლინგვო-კომუნიკაციურ სივრცეში, მიდლბერის კოლეჯი, ვერმონტი, აშშ, 2011 http://middlebury.edu/mesiv/files/2014/01/
 6. საინფორმაციო-კომუნიკაციური ტექნოლოგიები რუსისტიკაში: არსებული მდგომარეობა და პერსპექტივა, ერევანი, 2010
 7. საინფორმაციო საგანმანათლებლო სივრცე: საერთაშორისო პლანეტა „რუსული ენა“, ერევანი, 2009
 8. საგანმანათლებლო კულტურული სივრცე დსთ და ევროპის ქვეყნებში: ინფორმაციული ტექნოლოგიები რუსული ენის არასპეციალობის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების პროცესში, ერევანი, 2008

ვირტუალური ფორუმების საფუძველზე მომზადდა ერთობლივი მონოგრაფიები, სახელმძღვაელოები, მოხდა უნივერსიტეტებს შორის ინფორმაციის გაზიარება (ლექციები, სემინარები, ვებინარები და ა.შ.)