საქართველო, ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნვიერსიტეტი
სლოვაკეთი, პრეშოვი, პრეშოვის უნივერსიტეტი
იტალია, ბოლონია, ბოლონიის უნივერსიტეტი
იაპონია, კიოტო, კიოტო-სანგიოს უნივერსიტეტი
აშშ, ვერმონტი, მიდლბერის კოლეჯი

IX საერთაშორისო ფორუმი რეალურ და ვირტუალურ რეჟიმში
30 ივნისი - 5 ივლისი, 2017 წელი

გეო-კულტურული სივრცე: სმარტ-ტექნოლოგიები განათლებასა და სოციუმში


განაცხადის გაფორმების მოთხოვნები:

ტექსტის მოცულობა - 4-5 გვერდამდე

ციტირებების წყარო მისათითებელია ტექსტშივე კვადრატულ ფრჩხილში ზიტატის შემდეგ (ჯერ მიეთითება წყაროს ნომერი, შემდედ მძიმის მერე, გვერდის ნომერი), მაგალითად: [1, 98]. ლიტერატურის ჩამონათვალი მოყვანილი იქნება სტატიის ბოლოს, ანბანურად, სათაურით „ლიტერატურის სია“ (ზომა - 10 pt). ელექტრონულ წყაროებში უნდა დასახელდეს მისამართი და მისი ბოლო გახსნის თარიღი.

სტატიის სათაური: ზომა - 14 pt. .

მიეთითოს სახელი და გვარი (მამის სახელი საჭიროების შემთხვევაში), სამეცნიერო ხარისხი, წოდება, თანამდებობა, უნივერსიტეტის სახელი, ქალაქი, ქვეყანა: ზომა - 12 pt.

რუსულ ენაზე გაფორმებული სტატიების შემთხვევაში ანოტაცია და საძიებო სიტყვები შესრულდება ინგლისურ ენაზე, სტატიები ინგლისურ ენაზე, ინგლისური ენის შემთხვევაში საკვანძო სიტყვები მისათითებელია რუსულ ენაზე; ხოლო ქართულ ენაზე შესრულებული სტატიის შემთხვევაში, ანოტაცია და საძიებო სიტყვები მოცემული იქნება რუსულ და ქართლ ენებზე.